Otroški parlament 2023/24

V torek, 28. novembra 2023 smo na šoli izvedli otroški parlament.

Kot že lansko leto, smo se tudi tokrat posvetili izjemno pomembni temi: duševnemu zdravju otrok in mladih. V preteklih tednih so učenci po oddelkih aktivno sodelovali v različnih dejavnostih, povezanih z duševnim zdravjem, da bi pripravili temelje za oblikovanje smiselnih predlogov in idej za parlamentarno srečanje.

Na dan parlamenta so nam predstavniki vsakega oddelka predstavili svoje predloge, ideje in opažanja glede duševnega zdravja otrok. To je bil priložnost, da so učenci delili svoje razmišljanje in izkušnje ter skupaj iskali načine za izboljšanje duševnega počutja naše šolske skupnosti.

Verjamemo, da so ti predlogi korak v pravo smer in da bomo skupaj oblikovali šolsko okolje, ki spodbuja trdno duševno počutje vseh učencev.

Otroški parlament 2022

Že od leta 1990 potekajo po šolah otroški parlamenti, v sklopu katerih se učenci pogovarjajo o pomembnih tematikah in imajo možnost biti slišani. Tema letošnjega otroškega parlamenta je duševno zdravje otrok in mladih. Na predmetni stopnji naše šole so pogovori in dejavnosti o omenjeni temi potekali v sklopu dneva dejavnosti, v petek, 18. novembra 2022.

22. novembra 2022 so predstavniki oddelkov predstavili omenjeno področje na otroškem parlamentu naše šole.

Osredotočili so se predvsem na štiri vprašanja:

  • S katerimi težavami se srečujejo učenci?
  • Ali je učence česa strah?
  • Zaznavajo učenci medvrstniško nasilje?
  • Kam se oziroma se lahko obrnejo po pomoč?

Učenci so poročali, da pomoč običajno poiščejo pri starših, prijateljih, bratih in sestrah, tudi pri starih starših. V šoli se običajno obrnejo na učitelje, redko tudi na ravnateljico. Pogosto iščejo rešitve in nasvete na spletu. Seznanjeni so bili tudi z različnimi preverjenimi spletnimi stranmi, kamor se lahko zatečejo po pomoč, saj je splet lahko precej neprijazno okolje in namesto rešitve problema, lahko zabredejo v še globje težave.

Primeri spletnih strani, kjer lahko učenci iščejo pomoč in nasvete:
https://www.tosemjaz.net/
https://www.e-tom.si/
http://www.telefon-samarijan.si/
https://drustvo-sos.si/

Predstavnik naše šole bo predstavil ugotovitve in razmišljanja na medobčinskem srečanju, ki bo spomladi.

V sklopu otroškega parlamenta je v knjižnici urejen prav poseben kotiček o tematiki, povezani s temo duševnega zdravja.