Otroški parlament 2023/24

V torek, 28. novembra 2023 smo na šoli izvedli otroški parlament.

Kot že lansko leto, smo se tudi tokrat posvetili izjemno pomembni temi: duševnemu zdravju otrok in mladih. V preteklih tednih so učenci po oddelkih aktivno sodelovali v različnih dejavnostih, povezanih z duševnim zdravjem, da bi pripravili temelje za oblikovanje smiselnih predlogov in idej za parlamentarno srečanje.

Na dan parlamenta so nam predstavniki vsakega oddelka predstavili svoje predloge, ideje in opažanja glede duševnega zdravja otrok. To je bil priložnost, da so učenci delili svoje razmišljanje in izkušnje ter skupaj iskali načine za izboljšanje duševnega počutja naše šolske skupnosti.

Verjamemo, da so ti predlogi korak v pravo smer in da bomo skupaj oblikovali šolsko okolje, ki spodbuja trdno duševno počutje vseh učencev.

Učenci so spoznavali delo župana

13 učencev devetega in osmega razreda naše šole je dobilo edinstveno priložnost spoznati delo župana v sklopu projekta Župan za en dan, ki smo ga tokrat izvedli že drugič.

17. maj 2023 je bil za 13 učencev naše šole izjemno pomemben dan, saj so imeli priložnost postati župan za en dan v sklopu inovativnega projekta Župan za en dan. V okviru projekta so imeli enkratno priložnost, da se srečajo z županom Markom Viragom in spoznajo njegovo delo ter se z njim pogovorijo o aktualnih zadevah v svojem kraju.

Dogodek se je odvil v prostorih občinske stavbe, kjer so učenci s polno zagnanostjo in radovednostjo prisluhnili predstavitvi županovega dela. Župan Marko Virag jim je podrobno predstavil svoje naloge, odgovornosti in izzive, s katerimi se srečuje vsakodnevno. Poudaril je pomen dobre komunikacije in sodelovanja z lokalno skupnostjo ter predstavil nekaj konkretnih primerov projektov, ki so v teku ali se načrtujejo za izboljšanje kraja.

Učence sta pozdravila tudi direktor občinske uprave Borut Balažic in Anastazija Vohar Slana, svetovalka za okolje in prostor ter civilno zaščito, ki je predstavila aktualno dogajanje na terenu, zaradi povišanih vodostajev reke Mure v naši občini.

Po predstavitvi so se učenci aktivno vključili v dogajanje. Imeli so priložnost postaviti vprašanja županu, izraziti svoje ideje, pobude in predloge za izboljšanje svojega kraja. Mladi župani so se izkazali s svojo iznajdljivostjo ter postavljali vprašanja o okoljskih vprašanjih, infrastrukturi, šolskih dejavnostih in skrbi za mlade.

Župan Marko Virag je z zanimanjem poslušal vprašanja in odgovarjal na vsako izmed njih, ter slikovno podkrepil svojo razlago. Z navdušenjem je sprejel tudi pobude in ideje učencev, poudarjajoč, da so mnenja mladih izjemno pomembna pri oblikovanju lokalnih politik in razvoju kraja. Ob tem je spodbudil učence, naj ohranjajo aktivno vlogo v skupnosti ter se ne bojijo izraziti svojih idej in mnenj.

Dogodek je prinesel neprecenljivo izkušnjo za učence, saj so se lahko neposredno povezali z lokalnim županom in spoznali proces odločanja ter vpliv, ki ga imajo njihove ideje na razvoj kraja. Pogovor z županom je spodbudil njihovo kritično razmišljanje, razvijanje odgovornosti in zavzetost za skupnost.

Iz vključevanja v pogovor, je bilo razvidno, da so dobro razumeli pomen aktivnega državljanstva in njihovo vlogo pri oblikovanju skupnosti. Njihove ideje so se dotikale širokega spektra področij, kot so izboljšanje okolja, šolske dejavnosti, prometna varnost in še mnogo več.

Župan je izrazil navdušenje nad idejami učencev ter jih spodbudil, naj svoje zamisli delijo s svojimi sošolci in učitelji. Obenem je obljubil, da bo preučil njihove predloge in se potrudil, da jih čim bolj uresniči v okviru svojih pristojnosti.

Ta izkušnja je zagotovo pustila globok vtis na učence in jim omogočila vpogled v delovanje lokalne uprave. Spodbudila jih je k razmišljanju o pomembnosti aktivnega državljanstva in njihovi moči, da soustvarjajo prihodnost svojega kraja.

Projekt Župan za en dan je lep primer, kako lahko šole in lokalna skupnost sodelujejo za spodbujanje participacije mladih in vključevanje njihovih idej v procese odločanja. Takšni dogodki krepijo medsebojno zaupanje, povečujejo ozaveščenost in gradijo mostove med generacijami.

Učenci, ki so postali župani za en dan, so se vrnili polni navdušenja in motivacije. Ta izkušnja bo nedvomno prispevala k njihovemu osebnostnemu in družbenemu razvoju, hkrati pa bo spodbudila tudi druge učence, da se aktivno vključujejo v lokalno skupnost ter prispevajo k njenemu razvoju.

Foto: občina Beltinci

Projekt Župan za en dan je tako pokazal svoj izjemen pomen in vpliv na učence ter potrdil, da je sodelovanje med šolo in lokalno skupnostjo ključno za razvoj aktivnih državljanov.

Mentorica projekta Župan za en dan: Janja Žalik Jerebič

Med nebom in zemljo po Prekmurju

Turistična zveza Slovenije je v tem šolskem letu pripravila že 37. festival Turizmu pomaga lastna glava, ki je namenjen slovenskim osnovnošolcem. Mladi turistični navdušenci so letos ustvarjali pod naslovom Športna doživetja bogatijo mladinski turizem. V nalogah so razmišljali, kako športno prireditev v svojem kraju popestriti s turistično ponudbo za mlade.

Foto: Jasmina Štaus Žižek

6. aprila 2023 so na turistični tržnici v Mercator centru v Murski Soboti, svojo idejo predstavile tudi mlade podjetnice z naše šole (Deja Baša, Katarina Gomboši, Hana Magdič, Julija Hozjan in Lana Kohek), pod mentorstvom učiteljic Mateje Horvat Duh, Maše Mlinarič in Jasmine Štaus Žižek. Njihova naloga je nosila naslov Med nebom in zemljo po Prekmurju.

Foto: Jasmina Štaus Žižek

Celotno nalogo si lahko ogledate in preberete na povezavi: https://www.osbeltinci.si/files/2023/03/TPLG_2023_objava.pdf

Foto: Jasmina Štaus Žižek

Čudovite balone, ki so bili izdelani za namen projekta, si lahko ogledate v šolski jedilnici.