Otroški parlament 2022

Že od leta 1990 potekajo po šolah otroški parlamenti, v sklopu katerih se učenci pogovarjajo o pomembnih tematikah in imajo možnost biti slišani. Tema letošnjega otroškega parlamenta je duševno zdravje otrok in mladih. Na predmetni stopnji naše šole so pogovori in dejavnosti o omenjeni temi potekali v sklopu dneva dejavnosti, v petek, 18. novembra 2022.

22. novembra 2022 so predstavniki oddelkov predstavili omenjeno področje na otroškem parlamentu naše šole.

Osredotočili so se predvsem na štiri vprašanja:

  • S katerimi težavami se srečujejo učenci?
  • Ali je učence česa strah?
  • Zaznavajo učenci medvrstniško nasilje?
  • Kam se oziroma se lahko obrnejo po pomoč?

Učenci so poročali, da pomoč običajno poiščejo pri starših, prijateljih, bratih in sestrah, tudi pri starih starših. V šoli se običajno obrnejo na učitelje, redko tudi na ravnateljico. Pogosto iščejo rešitve in nasvete na spletu. Seznanjeni so bili tudi z različnimi preverjenimi spletnimi stranmi, kamor se lahko zatečejo po pomoč, saj je splet lahko precej neprijazno okolje in namesto rešitve problema, lahko zabredejo v še globje težave.

Primeri spletnih strani, kjer lahko učenci iščejo pomoč in nasvete:
https://www.tosemjaz.net/
https://www.e-tom.si/
http://www.telefon-samarijan.si/
https://drustvo-sos.si/

Predstavnik naše šole bo predstavil ugotovitve in razmišljanja na medobčinskem srečanju, ki bo spomladi.

V sklopu otroškega parlamenta je v knjižnici urejen prav poseben kotiček o tematiki, povezani s temo duševnega zdravja.