Starejša folklorna skupina OŠ Beltinci se je udeležila regijskega srečanja

Starejša folklorna skupina OŠ Beltinci je v soboto, 11. maja 2024, zaplesala na regijskem srečanju otroških folklornih skupin Pomurja in Maribora z okolico Ringaraja v Selnici ob Dravi.

Vsem folklornikom in glasbenikom čestitamo za uspešen nastop.

Martina Tratnjek

Svetovni dan Romov

Romi po vsem svetu praznujejo svoj dan, 8. aprila, ki je bil izbran na njihovem svetovnem kongresu leta 1971 v Londonu.

V današnji družbi, ki je izpostavljena različnim izzivom, je zelo pomembna skrb za kulturno bogastvo vseh, ki živijo na območju Republike Slovenije ter integracija posameznikov v družbo in njihovo aktivno vključevanje v kulturno udejstvovanje. Spoštovanje etnične, kulturne in jezikovne identitete vsakega posameznika je vrlina demokratične družbe in pogoj za ustvarjanje ozračja strpnosti in duhovnega bogatenja družbe.

Skrb za družbeni položaj Romov, za živost, razvoj in promocijo njihove kulture, jezika in identitete je pomembno, saj le tako lahko izražajo, ohranjajo in razvijajo svojo identiteto in kulturo.

V počastitev tega dne, je na galeriji naše šole pripraviljena razstava.

Ringaraja 2024

Kot radi rečemo, je folklora doma v Beltincih in tako se je znova, v sredo, 3. aprila 2024, velika telovadnica OŠ Beltinci spremenila v prireditveni prostor Območnega srečanja otroških in vrtčevskih folklornih skupin. Prireditev z naslovom Ringaraja je pripravila Območna izpostava JSKD Murska Sobota v sodelovanju z Osnovno šolo Beltinci, ob podpori Občine Beltinci. Program sta povezovali Ivana Rous in Tajda Stanko, strokovna spremljevalka dogodka pa je bila Barbara Waldhütter.

Pesem in ples družita narode, pa tudi prijatelje, s katerimi se vsako leto mladi plesalci srečujejo na tovrstnih srečanjih. Tokrat so se na reviji predstavili mladi plesalci iz 11 folklornih skupin, ki so več mesecev pridno vadili in se pripravljali za to priložnost.

Foto: Cvetka Rengeo

Slovenski kulturni praznik

8. februar je dan ko se spominjamo Franceta Prešerna. Tudi na naši šoli smo si ob tem prazniku ogledali proslavo, ki so nam jo pripravili učitelji. Čeprav smo si jo ogledali na zaslonih v matičnih učilnicah smo spoznali kakšno novo Prešernovo pesem in pa tudi kaj o njegovem življenju nasploh.

Tudi sama vam ob tem prazniku želim prijeten dan.

Kristina Medved  
Prispevek je nastal v sklopu ID Šolski blog  

Učenci in učitelji so se že več dni pripravljali na kulturni praznik, učenci in učitelji prve triade pa so dan pred slovenskim kulturnim praznikom pripravili kulturni dan, ko so se pogovarjali tako o Francetu Prešernu, kakor o kulturi nasploh. Prebirali so poezijo in pravljice, ustvarjali so v različnih likovnih tehnikah in še na druge načine obeležili praznik kulture. Dan so popestrili tudi mladi deklamatorji – Prešernovi trubadurji.

Čaren (čaroben) dan

V mesecu februarju pripravljamo že drugi tematski dan. Po zelo prijetnem dnevu božičnih dodatkov, tokrat pripravljamo ČAREN (čaroben) DAN.

Ker je nedavno tega naš učitelj Feri Poredoš izdal čudovito slikanico Čarna vrata, smo se odločili, da pravljično vzdušje ponesemo v naše oddelke.

Hkrati bomo obeležili tudi slovenski kulturni praznik.

Spoznavamo redka in dragocena znanja, spretnosti in veščine

V torek, 3. oktobra 2023, smo na naši šoli organizirali dan dejavnosti za predmetno stopnjo v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine in Tednov kulturne dediščine.

Dnevi evropske kulturne dediščine so, kot pove že ime, skupna akcija številnih evropskih držav pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije. Vsako leto znova prireditelji izberejo raznovrstne teme, s katerimi skušajo domači javnosti, Evropejcem in svetu predstaviti kulturno dediščino Evrope.
S temo Redka in dragocena znanja, spretnosti in veščine se pridružujemo širši vseevropski temi Nesnovna kulturna dediščina (Living heritage). Osredotočali se bomo na tiste kategorije dediščine, ki po Konvenciji o varovanju nesnovne kulturne dediščine vključujejo tradicionalne obrti in gospodarske veščine ter znanja in prakse o naravi in svetu. (https://www.zvkds.si/sl/dekd/dekd-tkd)

Učenci 7. razredov so imeli priložnost doživeti bogat kulturni program, kjer so spoznavali različne vidike evropske kulturne dediščine in tradicije. Obiskali so prazgodovinsko naselbino Gradišče na Razkrižju. Tam so imeli priložnost spoznati življenje in delo ljudi v prazgodovini.

Nato so obiskali Muzej kovaštva, kjer so slišali veliko zanimivega o tradicionalnih metodah kovanja kovin in življenju kovačev v preteklosti. Na koncu so obiskali Muzej dimnikarstva in čevljarstva, kjer so se seznanili z zgodovino teh poklicev.

Ena skupina učencev se je odpravila v Filovce, kjer so spoznavali umetnost lončarstva. Tam so lahko iz prve roke izvedeli, kako se oblikujejo in izdelujejo lončarski izdelki, v ustvarjanju pa so se lahko preizkusili tudi sami. Ogledali so si tudi Plečnikovo cerkev v Bogojini.

Druga skupina učencev je obiskala Ancovo galerijo v Nedelici, muzej čevljarstva v Turnišču in muzej kupinarstva v Renkovcih. Tako so lahko spoznali kako so nekoč izdelovali čevlje, kdo so bili kupinari in kakšne so bile nekoč hiše, šole, trgovine in gostilne. Ogledali so si tudi film o kupinarjih.

Tretja skupina se je podala v Gančane, kjer so obiskali sodarja in tamkajšnji muzej ustvarjanja iz krep papirja. Domačini pa so jim predstavili tudi postopek pletenja košar iz šibja, luščenje koruze in bučnega semena.

Ostale skupine učencev so ostale na šoli, kjer so se seznanili z različnim tradicionalnim dejavnostim.

Ena skupina je pripravljala jedi naših dedkov in babic, kot so bujta repa, krapci, zlevanka, flancati, dödoli, salove pogače in pereci, ter tako spoznavala kulinariko preteklih generacij. Iz te učilnice je čudovito dišalo in vse mimoidoče premamilo, da so se pridružili mladim kuharjem in kuharicam.

Druga skupina učencev se je posvetila umetniškim dejavnostim. Barvali so jajca s tradicionalno batik tehniko

Udeleženci tretje skupine so spoznavali naravna barvila. Barvilo rdeče čebule je večina učencev že poznala, tokrat pa so se naučili pripraviti barvila tudi iz octovca, žametnic, rdečega zelja, hrastovega lubja, storžev in drugih naravnih materialov. Naučili so se, da so ljudje nekoč tkanine barvali le z naravno pridobljenimi barvili.

Ostali učenci pa so bili razvrščeni v več manjših skupin, ki so krožile med posameznimi postajami. Na njih so se seznanili s tradicionalnimi obrtnimi dejavnostimi, kot so pletenje iz slame, izdelava rož iz krep papirja, pletenje iz koruznega bilja, izdelava lesenih posod, stiskanje naravnega jabolčnega soka ter spoznavanje zgodovine kolesarstva. Spoznali so lahko tudi celoten postopek izdelave lanenega platna.

Celoten dogodek je bil priložnost za učence, da se poglobijo v bogato kulturno dediščino Evrope in lokalne tradicije ter se naučijo veščin, ki so bile nekoč ključnega pomena za preživetje in ustvarjalnost ljudi.

Foto: Lidija Pelcl Mes, Cvetka Rengeo, Vesna Godina, Marko Jerebič, Janja Žalik Jerebič

Spoznavamo našo tradicijo

V ponedeljek, 2. oktobra 2023, je za učence razredne stopnje potekal dan dejavnosti, v sklopu Dnevov evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine.

Naši učenci so raziskovali in spoznavali tradicionalne obrti ter običaje, ki že izumirajo. To je bil čas, ko smo povezali preteklost s sedanjostjo ter se naučili ceniti dediščino naših prednikov.

Ne le, da so imeli učenci priložnost spoznati različne dejavnosti, temveč so se lahko tudi sami preizkusili v ročnih spretnostih. Tako so si iz slame izdelali ogrlice, iz krep papirja so izdelali čudovite pisane rože, izdelovali so lutke iz koruznega bilja, luščili so koruzo in izdelovali studenčke, vozili so se s starim otroškim kolesom, spoznali so celotno pot od sejanja lanu do izdelave lanenega platna, izdelali so naraven jabolčni sok, naučili so se plesti košare, izdelovati lesene kadi, če so uspeli olupiti bučno seme, pa so ga za nagrado lahko tudi pojedli.

Pri zanimivih dejavnostih so se učencem pridružili tudi otroci iz vrtca.

Tega dne so si učenci ogledali tudi kovaški in čevljarski muzej.

Učenci četrtih razredov so obiskali rokodelsko zadrugo Pomelaj v Mali Polani, kjer so prav tako spoznavali različne obrti in običaje.

Petošolci so se odpravili v Gančane, kjer so se seznanili s sodarstvom, izdelki iz krep papirja in pletenjem košar, preizkusili pa so se v luščenju koruze. Ogledali so si tudi tamkajšnji muzej.

Ta dan je bil odlična priložnost za učence, da se povežejo s preteklimi generacijami in se naučijo ceniti spretnosti ter znanje, ki so jih naši predniki prenašali naprej. Prav tako smo se spomnili, kako pomembno je ohranjati te tradicionalne obrti, ki so del naše kulturne dediščine.

Naša šola se zaveda, da je ohranjanje teh veščin ključno za ohranjanje naše kulturne identitete. Zato se bomo še naprej trudili, da bodo naši učenci imeli priložnost spoznati in se naučiti teh izumirajočih veščin.

Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili tudi vsem gostom, ki so bili pripravljeni z nami deliti svoja znanja in izkušnje, ter obogatiti ponedeljkovo dopoldne.

Foto: Andreja Strniša, Manuela Kozlar, Janja Žalik Jerebič

Slovesno odprtje Dnevov evropske kulturne dediščine in Tednov kulture

 V soboto, 23. septembra, je v beltinskem parku potekalo slovesno odprtje Dnevov evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine 2023. 

33. dneve evropske kulturne dediščine so odprli državni sekretar na ministrstvu za kulturo Matevž Čelik Vidmar, župan občine Beltinci Marko Virag in generalni direktor zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Jernej Hudolin.

Slavnostni dogodek so popestrili mladi folklorniki folklorne skupine Veseli Marki OŠ Beltinci, pod vodstvom Jelke Breznik, Ljudske pevke iz Lipovec in Veseli vandrovci iz KUD Lipa. Za prijetno vzdušje so poskrbeli člani Marko bande.

Skozi celoten dan si je bilo moč ogledati številne stojnice, ki so predstavljale različne stare običaje, obrti in kulinariko. Na ogled je bila tudi zanimiva stojnica naše šole.

33. Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD) in 11. Teden kulturne dediščine (TKD)

33. Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD) in 11. Teden kulturne dediščine (TKD) se začenjajo v soboto, 23. septembra 2023, v Beltincih z bogatim celodnevnim programom na grajskem dvorišču in v parku ter s slovesnostjo ob 17. uri.

Osrednja evropska tema najbolj prepoznavnega kulturnega dogodka pod pokroviteljstvom Sveta Evrope in Evropske komisije, na katerem sodeluje oseminštirideset držav podpisnic Evropske kulturne konvencije, je letos Nesnovna kulturna dediščina. Vključujoča in raznolika dediščina, ki pritegne najširšo javnost, v ospredje postavlja ljudi, znanja, prenos vrednot in tradicij, pomembnih za ohranjanje preteklosti. Skupni evropski temi se pridružuje tudi Slovenija s temo Redka in dragocena znanja, spretnosti in poklici. Želimo poudariti dejstvo, da redka in dragocena tradicionalna znanja, spretnosti, obrti in poklici izginjajo. Smo pred velikim izzivom, kako zagotoviti in omogočiti pogoje za prenos znanja in veščin redkih nosilcev na mlajše generacije v tem prostoru in času. (https://www.zvkds.si/)

Dan bo obarvan s kulturno dediščino s prikazi in delavnicami, vodenimi ogledi, razstavami, predstavitvami, okušanjem ter prekmursko glasbo na grajskem dvorišču in v parku.

Obiskovalci se bodo lahko preizkusili v spretnostih, kot so pletenje iz koruznega ličja, izdelava »pantlikov« in različnih rož iz krep papirja za »gančki majoš« in »pozvačina«, pletenje iz slame in šibja, tkanje na statve, risanje, izdelovanje različnih arhitekturnih maket, izdelava nakita iz odpadnega materiala in izdelava sodov, ter spoznavali naravo, reko Muro in mürske ladje.

Na dogodku bomo lahko »videli« in »okušali« nesnovno kulturno dediščino, kot so pozvačin, majoš, prekmurska plesa sotiš in šamarjanka, tradicionano zeliščarstvo ter prekmurska in prleška gibanica. Ob svetovnem letu prosa nas bo kulturno-umetniško društvo Melinci razvajalo z različnimi okusi jedi iz prosa.

Nekateri sodelujoči nam bodo virtualno predstavili pomen kulturne dediščine ter tradicionalna znanja in spretnosti v znanosti.

Vrhunec dneva bo osrednja slovesnost ob 17. uri, ko bomo v družbi Matevža Čelika Vidmarja, državnega sekretarja z Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, Marka Viraga, župana Občine Beltinci, in Jerneja Hudolina, generalnega direktorja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, odprli Dneve evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine 2023.

Kulturni program bo popestril nastop učencev Osnovne šole Beltinci, Ljudskih pevk Kulturno umetniškega društva Lipovci in Veselih Vandrovcev Kulturno umetniškega društva Lipa! Glasbeni gostje bodo člani skupine Marko Banda.

Vabljeni!

Vabilo na ogled likovne razstave

Kako so naši predniki živeli, kako verovali, kako doživljali svet in sveto, pa tudi lepo? Kako so se znašli z materiali, ki so jim bili dostopni, kakšno orodje uporabljali pri delu, s kakšno tehnologijo gradili, kako žalovali in se veselili?
Če poznamo svojo (kulturno) dediščino, se skozi njo lahko učimo o svoji identiteti, medsebojnem spoštovanju, raziskujemo solidarnosti in lažje vzdržujemo strpnost ter medkulturni dialog.
In, ker kultura in (likovna) umetnost gresta z roko v roki, smo se z učenci 5. razreda posvetili tudi tej temi.

Spoštovani,

z veseljem vas vljudno vabimo na ogled likovne razstave učencev 5. razreda z naslovom “Mlin na Muri”, v prostorih in izložbi trgovine Mercator, Beltinci. Razstava bo na ogled predvidoma do 5. 6. 2023.

Mentorica Maša Mlinarič