Svetovni dan Romov

Romi po vsem svetu praznujejo svoj dan, 8. aprila, ki je bil izbran na njihovem svetovnem kongresu leta 1971 v Londonu.

V današnji družbi, ki je izpostavljena različnim izzivom, je zelo pomembna skrb za kulturno bogastvo vseh, ki živijo na območju Republike Slovenije ter integracija posameznikov v družbo in njihovo aktivno vključevanje v kulturno udejstvovanje. Spoštovanje etnične, kulturne in jezikovne identitete vsakega posameznika je vrlina demokratične družbe in pogoj za ustvarjanje ozračja strpnosti in duhovnega bogatenja družbe.

Skrb za družbeni položaj Romov, za živost, razvoj in promocijo njihove kulture, jezika in identitete je pomembno, saj le tako lahko izražajo, ohranjajo in razvijajo svojo identiteto in kulturo.

V počastitev tega dne, je na galeriji naše šole pripraviljena razstava.

8. april – svetovni dan Romov

Tudi letos smo na naši šoli obeležili svetovni dan Romov, ki ga Romi po vsem
svetu praznujejo 8. aprila.
Tema letošnje obeležitve je bila Most prijateljstva – sožitje med romskimi in
neromskimi učenci.
V ta namen smo pripravili razstavo in delavnice. Pri pripravi razstavnih izdelkov
so sodelovali romski in neromski učenci pod mentorstvom učiteljev. Hkrati so
se izvajale tri delavnice (peka romskega kruha – kotloskri pogauča, barvanje
pirhov in izdelava amuletov za srečo).


Namen delavnic je bil ohraniti dober in pristen odnos med romskimi in
neromskimi učenci ter hkrati ohranjati njihovo kulturo in jezik.
Obeležitev svetovnega dneva Romov je potekala v sodelovanju z izvajalci
projekta Večnamenski romski centri kot inovativna učna okolja, ki se izvaja na
Centru šolskih in obšolskih dejavnosti.

Besedilo in fotografije: Sandra Rudaš