Ob svetovnem dnevu Zemlje

Vsako leto, 22. 4. 2024, obeležujemo svetovni dan Zemlje. Letošnji slogan je Planet proti plastiki. Ta nas poziva k znatnemu zmanjšanju uporabe plastike v dobro zdravja ljudi in planeta. Tudi na naši šoli smo že v začetku tega šolskega leta pristopili s ciljem zmanjšanja plastike, s čimer smo pri šolski malici zmanjšali uporabo plastičnih plastenk za vodo in drugih izdelkov do 60 odstotkov. S končnim ciljem želimo zagotoviti čim manjšo uporabo plastičnih plastenk na naši šoli. Ob tem pa vse tudi pozivamo, tako učence razredne kakor tudi predmetne stopnje, da še naprej zavzeto zbirate in prinašate plastične pokrovčke v šolo (kotiček na razredni stopnji – vhod v garderobo za 4. in 5 razred).

Eko pozdrav.

Matej Žalig, Tilen Tratnjek, eko koordinatorja

OŠ Beltinci se predstavi na celjskem sejmu

V sklopu projekta Eko šola, se je naša šola predstavila na Celjskem sejmu, ki je potekal med 15. in 17. marcem 2024. Na Celjskem sejmu so minuli vikend potekali Marčni sejmi, ki združujejo pet področij: Festival kave Slovenija, Altermed & Flora, Dnevi lovstva, Dnevi športnega strelstva in ApiSlovenija.

Koordinatorji Eko šole so predstavili “zeleni biser Prekmurja” – buče. Obiskovalcem so ponudili piškote z bučnimi semeni, bučni namaz, kruh z bučnimi semeni, bučno rulado, bučna semena z različnimi oblivi in dodatki in seveda bučno olje.

Foto: Manuela Kozlar

Sajenje dreves

Več kot 300 učencev in učiteljev predmetne stopnje je v ponedeljek, 20. 11. 2023, skupaj s SiDG in Zavodom za gozdove posadilo tisoč sadik doba v Ižakovcih v bližini Otoka ljubezni.

Sajenje je potekalo v sklopu vseslovenske akcije pogozdovanja v sodelovanju s podjetjem SiDG (Slovenski državni gozdovi d.o.o) in EKO šolo.

Foto: Vesna Godina in Marko Jerebič

Zbiranje odpadnega papirja

Ob dnevu Zemlje bo na dvorišču naše šole potekalo že tradicionalno zbiranje odpadnega papirja.
V preteklih akcijah smo dokazali, da nas vodijo dobra volja in skupni cilji k soustvarjanju in oblikovanju pogojev na šoli za dobro počutje in kvalitetno delo vseh nas. Zato v tej akciji v domeni EKO šole želimo, da bi vsak učenec sam prinesel v šolo vsaj en šop odpadnega papirja. S tem bi dokazali ozaveščenost o ravnanju z odpadki – s poudarkom na papirju. Večje količine papirja pa dostavite v šolo skupaj z odraslimi, tako kot na predhodnih akcijah.

Zbiranje bo potekalo 24. in 25. aprila 2023 (7:30 – 12:00, 16:00 – 18:00).
Zbirali bomo časopise, reklame, revije, zvezke in pisarniški papir.
Ne bomo zbirali: kartonske embalaže, kartonskih tulcev, papirnatih brisač, serviet.

Z zbiralno akcijo nadaljujemo tudi medrazredno tekmovanje. Razred,  ki bo v šolskem letu 2022 / 23 zbral največ odpadnega papirja, bo tudi nagrajen.

Sredstva pridobljena z zbiranjem odpadnega papirja, bodo v celoti porabljena za nabavo didaktičnih pripomočkov pri pouku, zato vas še posebej vabimo, da se akcije udeležite v čim večjem številu.

Sprotne rezultate zbranih kilogramov lahko spremljate na spletni strani: hisnik.net

Dokažimo da zmoremo – bodimo EKO.