Dan števila pi

Število pi (π) je matematična konstanta, ki je enaka razmerju med obsegom kroga in njegovim premerom. Imenujemo ga tudi Arhimedova konstanta, Ludolfovo število ali krožna konstanta. Njegove prve tri številke so 3,14 in ravno zato so ameriški navdušenci nad matematiko izbrali 14. 3. za dan števila pi. V ameriškem formatu zapisa datuma se namreč današnji dan zapiše 3/14. Ponekod ta dan proslavijo s pripravo pit, saj se v angleščini pita imenuje pie, kar zveni zelo podobno črki pi, po kateri se omenjeno število imenuje.

Po svetu so zelo razširjenja tudi tekmovanja v pomnjenju decimalk tega števila. Seveda se je tovrstno tekmovanje preselilo tudi k nam.

Kot zanimivost naj omenimo, da se je na današnji dan rodil tudi Albert Einstein.